باز کردن دریچه برای یادگیری

تارنمای مشهور شطرنج، جایی که من روزانه دو سه ساعتی در آن علافم، مدتی‌ست که امکان تازه‌ای به امکاناتش اضافه کرده است: تماشای بازی برترین‌ها!
به محض اینکه وارد گزینه‌ی «بازی زنده» در این تارنما بشوید، و پیش از آنکه رقیبتان را انتخاب کنید، به طور خودکار، بازی همزمان (آنلاین) دو فرد برتر، یا دو غول از این تارنما برای شما پخش می‌شود.
گاهی اوقات، بازی‌های برتر را نگاه می‌کنم. اما خیلی کم. امشب اما، مدت‌ها به بازی افراد برتر نگاه کردم و کلی چیز یاد گرفتم!

دوستان و رفقای عزیز، اگر می‌خواهید چیزی یاد بگیرید، باید «دریچه‌های یادگیری» را در وجودتان باز کنید!
من امشب این را تجربه کردم! وقتی به بازی افراد برتر نگاه می‌کنید، این یعنی آماده یادگیری هستید. و دریچه‌های وجودی‌تان برای دریافت این سیگنال‌ها باز است.
سخن کوتاه کنم و چون همیشه، شطرنج را مرتبطش کنم با زندگی: تا زمانی که در زندگی خودتان را فردی برتر می‌دانید، مثل من که در این تارنما امتیازم در یک بازه‌ی ثابتی مانده، سطحتان ثابت می‌ماند. درست آن لحظه‌ای که فکر کنید ممکن است از کوچکترین اتفاقات امکان بهره بردن داشته باشید، و با یک «زاویه دید متفاوت» و تنها به هدف «یادگیری» به آن پدیده بنگرید، شک نکنید که یاد می‌گیرید! و بهره می‌برید!
خوش به سعادت آن که دریچه‌های یادگیری‌اش همیشه باز است.
من گردن شکسته، در بیش از سه چهارم موارد، خودم را، خود مزخرفم را، مرکز دنیا می‌بینم. و یادگیری؟ هرگز! من خودم یاد دهنده هستم و آخر مدعیان! ای داد از غرور و توهم…