گزارش نوری‌زاد

گزارش محمد نوری‌زاد درباره‌ی اتفاقات اخیر زندان اوین را می‌خواندم و ترجیح دادم با چند خط نوشته و درج دیدگاهی در این گزارشش، دست‌مریزادی بگویم به این کوه صبر و مقاومت که یک‌تنه در مقابل حاکمیت دروغ، به مبارزه برخواسته‌ است:

آقای نوری‌زاد عزیز، نمی‌دانم چرا یکباره به دلم افتاد برایتان بنویسم که مدت‌هاست پیگیر نوشته‌ها و فعالیت‌هایتان هستم. من سال‌هاست که از مملکت نایب امام زمان رانده شده و به تعبیر دیگری فرار را بر قرار ترجیح داده‌ام. شرمنده‌ی انسان‌هایی چون شما هستم که زندگی‌تان با درد و رنج و فشارهای روزمره‌ی حاکمان دروغ، عجین شده و مسیر دشواری را با عزت و شرافت انتخاب کرده‌اید. بدانید و مطمئن باشید که هر قدم شما در این راه پرخطر، خشتی است از خشت‌‌های ایران آینده آزاد و آباد ما. چندی پیش که پیشانی‌ زخمی شده‌تان را دیدم، اشک در چشمانم جمع شد. بدانید که کیلومترها دورتر، قلب‌هایی برای شما می‌تپد… پیشانی‌تان را می‌بوسم و با تمام وجودم برایتان صبر و پایداری و ایستادگی در این راه پر خطری که در آن قدم نهاده‌اید آرزو می‌کنم.