به یاد فریدون فرخ‌زاد

به تازگی ویدیویی از فریدون فرخ‌زاد و شیوه‌ی قتل او منتشر شده که باز هم تلخی آن رویداد غم‌انگیز را در اذهان، زنده می‌کند.
چیزی جز افسوس و تاسف نمی‌توان گفت.
لحظه‌های پایانی ویدیو نیز اجرای مشترک گروه ایندو و حسین منصوری‌ (فرزند خوانده‌ی فروغ فرخ‌زاد) است که چون همیشه، امید را در دل خسته‌ی ما ایرانیان زنده می‌کند. ویدیوی این نماهنگ را از اینجا ببینید.

ای شرقی غمگین، تو مثل کوه نوری. نزار خورشیدمون بمیره. تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری، نزار خاموشی جون بگیره.