هنر حذف کردن

«من هنر زندگی را در یک ایده خلاصه کرده‌ام، حذف! حذف تمام چیزها و آدم‌های بی‌ارزش از زندگی‌ام. گذشته را از یاد بردن و پیش رفتن…»
– «رقص مرگ»/ آگوست استریندبرگ/ مترجم: جواد عاطفه