روضه خوانی روحانی

351u1om

احتمالا روضه‌خوانی حسن روحانی در عاشورا را در مقابل دوربین‌های خبری دیده‌اید و اگر همچون من، از رای دهندگان به او به شمار می‌روید، از این اقدام او شگفت‌زده شده‌اید. شاید هم از نوشتن نام او در کاغذی که ادعای «رسیدن به دموکراسی» در آن پیش‌بینی شده را‌ با انجام این عمل او «شرم‌آور» پنداشته‌اید و اکنون از این اقدام خود پشیمان هستید. باید گفت که این پشیمانی، قدمتی دارد به درازای تاریخ!

حسن روحانی به هر حال یک «آخوند» است. و ما رای دهنگان به او، در کمال تاسف، چشمان خود را بر این واقعیت عریان بستیم. عجیب است ملتی که به یک آخوند رای داده از روضه خواندن -که کار اصلی این شغل است- تعجب می‌کند اما از اینکه یک آخوند، مصوبات هیات دولت یک مملکت با قدمت ۳ هزار ساله را امضا می‌کند به هیچ وجه متعجب و مبهوت نیست!

باری، باید گفت که خانه از پای‌بست ویران است. و از کوزه همان تراود که دراوست.