فیلم اختراع دروغ

آب اگر دستتان هست زمین بگذارید و فیلم «اختراع دروغ» یا «The Invention of Lying» را تماشا کنید!

این فیلم حرف دل بسیاری از خداناباوران را می‌زند که اختراع دروغ چگونه به اختراع خدا و زندگی پس از مرگ توسط بشر منتهی می‌شود.

شخصیت اصلی فیلم شما را یاد بسیاری از «بزرگواران!» در تاریخ می‌اندازد که از ساده‌لوحی مردم، برای خودشان زندگی ساختند و مردم بی‌چاره را با بی‌شمار پرسش بی‌پاسخ، در این ویران‌سرایی که «زندگی» می‌خوانند، رها کردند و خود نیز بسان همه‌ی انسان‌ها، از بین رفتند.

با این حال ممکن است شما هم مثل من، در طول فیلم به این موضوع بیاندیشید که این «دروغ سفید» برای بشر سرگردان، چندان هم بد نبوده است؛ وقتی برای دردها و زخم‌هایش «مرهمی در آسمان‌ها» می‌یابد و آرامش را تجربه می‌کند.

فیلم جالبی بود.