سخنرانی اباذری؛ «گلوله برف تازه»

من گمان نمی‌کنم ایرانی دلاورمند، آریایی، اصیل و غیوری مانده باشد که راجع به سخنرانی یوسف اباذری، در شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر نکرده باشد!
(اگر تویی که خواننده‌ی این سطور هستی، هنوز نظرت را بیان نکرده‌ای، تا فردا عصر وقت داری که نظرت را به همراه مهر و امضای روشنفکری‌ات، در شبکه‌های اجتماعی پست کنی؛ چرا که قرار است این نظرات میلیونی را به سازمان ملل بفرستند تا ممالک دیگر نیز از رمز پیروزی و سعادت جمعی ما ایرانیان بی‌بهره نباشند.)