از لذت‌های علافی در تارنمای شطرنج

چندین ساعت صرف وقت روزانه‌ در این تارنما، چندان هم بد نیست، وقتی در یک تورنومنت گروهی بعد از ۷ راند بازی، قهرمان می‌شوی و پرچم مقدس جمهوری اسلامی را در رتبه‌ی نخست، و پرچم‌های فرانسه و امریکا را زیر خود می‌بینی! آی لذت‌ دارد ملت! آی لذت دارد!

Screen-Shot-2014-12-19-at-9