مبادله‌ مهره‌ها در شطرنج

پرسش این است: ارزش اسب بیشتر است یا فیل؟ اگر فیل و اسب حریف را با رخ خود مبادله کنیم، ارزش دارد یا نه؟ برعکس آن چطور؟ اگر حریف خواست رخ خود را بدهد تا فیل و اسب ما را بگیرد، این کار را انجام دهیم یا نه؟ همه چیز بستگی به موقعیت بازی دارد. این مطلب، پیشنهادات خیلی خوبی را درباره‌ی مبادله‌ی مهره‌ها تشریح کرده است.