کوبانی و زنان مبارز

اگر هر از چندی همچون من، از مبارزه کردن با زندگی خسته می‌شوید، پیشنهاد می‌کنم این مستند را حتما ببینید تا متوجه شوید ظرفیت آدمی چقدر بالاست و درک این نکته که هم‌نوعانی که از جنس ما هستند چگونه با زندگی مبارزه می‌کنند، برایتان قوت قلب باشد.
آدم از شجاعت و رشادت کُردها و به خصوص زنان کوبانی، متعجب می‌شود. مصاحبه‌‌ای که با یک فرمانده زن کرد انجام شد، عالی بود. نیروهای زیر دست او اغلب زنان هستند. این همه بینش نظامی و این درک عمیق روان‌شناسی انسان‌ها از سوی یک زن، یک زن شجاع و دلیر که با آرمان‌های انسانی‌ و رشادت والایش آدم را مبهوت می‌کند، نشان می‌دهد که ما مردها چقدر احمقیم که گمان می‌کنیم از زنان برتریم.
مستند بسیار جالبی بود. نیم ساعت وقت بگذارید و ببینید تا به وجودتان اضافه شود. مصاحبه تاثیر گذار با این زن فرمانده، از دقیقه ۱۱:۳۰ به مدت دو سه دقیقه است.