چند گزارش و تحقیق به زبان انگلیسی

چند گزارش و تحقیق (به زبان انگیسی) در حوزه فناوری به قلم این حقیر در تارنمای «ایران وایر»:

Iran’s Homemade Online Games (+)

“Halal Hyperspace”: A Guide to Iran’s Irksome Internet (+)

Combating Censorship Online (+)

“The internet is a dangerous bomb planted in homes!” (+)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *