دروغ، خط قرمز ماست

خوشحالم که موج گلوله‌ی برف جامعه ایرانی، این بار محمد جواد ظریفی که به ناحق تا سطح محمد مصدق -توسط همین جماعت- بالا آمده بود را هدف گرفت و مردم این بار به درستی و یکپارچه دروغ‌گویی دیپلمات خندان را درباره‌ی زندانیان سیاسی محکوم کردند. این اتفاق، اتفاق بسیار خوبی‌ست. باید امیدوار بود. هزاران زندانی سیاسی و روزنامه‌گار، به دلایل اعتقادات و بیان اعتقاداتشان در زندان و یا در تبعید هستند و آقای ظریف اجازه ندارد احمدی‌نژادی دیگر اما این بار در ظاهری خندان و مسلط به زبان انگلیسی باشد. دروغ، خط قرمز ماست.