غم دیرین

گویا از دیار افغانستان است این نازنین گل پسر. در این سن، از «غم دیرینی» سخن می‌گوید که زبان مشترک میلیون‌ها انسان است. انسان‌هایی که تقدیر به آن‌ها برچسب «جهان سومی» زده و گویا به دنیا آمده‌اند تا رنج کشیدن را تجربه کنند. روح و روان آدم را دستکاری می‌کند آنجا که می‌گوید: تقدیرم آه همین است، چرا چرا آی چرا؟

متن:
چک چک باران بـــــــهار شیرین است، در یاد دارم تو را
شد بیدار در دل غـــــــــــــــــــــم دیرینم، از ناز لاله زار
بی دلم بی دلم خنجر زدند بر سینم، جدا کردند مارا
مینم و مینم تقدیرم آه همین است، چرا چرا آی چرا؟
چک چک باران بــــــهار شیرین است، در یاد دارم تو را
شد بیدار در دل غــــــــــــــــــــم دیرینم، از ناز لاله زار