رد پیشنهاد وزیر به وزیر

عجب بازی‌ای! عجب بازی‌ای! بی‌شک یکی از بهترین‌هایم خواهد بود. وقتی دوست کره‌ای‌مان چند مهره جلو افتاد و مرتب پیشنهاد وزیر به وزیر می‌داد اما این پیشنهاد را رد کردم و با همان وزیر نازنین، هوتوتو، سابیدمش به الک! چه صبح خوبی‌ست خداییش! خدایا این حالو از ما نگیر!