در سال ۲۰۱۵ سایت «ایرانیان فرانسه» را (با هدف پوشش رویدادهای فرهنگی ایرانیان مقیم فرانسه) طراحی کرده و مدیریت می‌کنم. این وب‌سایت هم‌اکنون با یکصدهزار کلیک ماهانه و حدود ۱۰ هزار مشترک دائم فیس‌بوک به عنوان بزرگترین مرجع و بانک اطلاعاتی ایرانیان مقیم فرانسه به شمار می‌رود.